Bij de Les Huiswerkbegeleiding Update 19 maart


Beste ouders,
In de eerste plaats wil ik de hoop uitspreken dat jullie en jullie gezinnen en families allemaal gezond zijn in deze ongekende tijden. Tot nu toe zijn mijn collega’s en ik (voor zover we dat kunnen weten) nog niet besmet en houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM.

De situatie rondom Covid-19 verandert dagelijks en het is voor ons vrijwel onmogelijk om verder dan een paar dagen vooruit te plannen. Desondanks zijn er al vragen bij me binnengekomen welke begeleiding wij de komende weken kunnen bieden. Wij denken daar vanzelfsprekend over na, waarbij de voornaamste overweging de gezondheid van leerlingen en collega’s is. Wat is met de kennis van nu verantwoord? Online begeleiding kunnen we natuurlijk altijd realiseren, maar voegt dat wat toe aan de online leeromgeving van de scholen?

Jullie hebben nu sinds een paar dagen ervaring met het op-afstand-leren en afhankelijk van de school en de leerling kunnen jullie misschien al voorzichtig een conclusie trekken.

- Heeft je kind genoeg motivatie en discipline om de aangeboden lesstof zelfstandig op te nemen en
  te verwerken?

- Biedt de school al voldoende huiswerk en wordt het door de docenten gecontroleerd en/of   
   nagekeken?

- Werken de websites van de leermethoden goed?

- Waar heeft je kind de komende weken behoefte aan?

- Wat denk je zelf dat Bij de Les kan bieden?

We overwegen, indien de overheidsmaatregelen dat toelaten, om vanaf volgende week het Bij de Les Studiecentrum te openen, maar onder strikte voorwaarden zodat het voor iedereen (relatief) veilig is.

Zo zouden we drie sessies van twee uur kunnen inroosteren (sessie I van 9 – 11 uur; sessie II van 12 – 14 uur en sessie III van 15 – 17 uur) waarbij de leerlingen gedurende de hele week op vaste tijden komen (structuur). Daarbij kunnen we ter plekke en online ondersteuning bieden, waarbij sommige collega’s vanuit huis via Skype en Google Chat/Google Hangouts uitleg kunnen geven.

Bovenstaande sessies zouden alleen onder strenge voorwaarden kunnen plaatsvinden.

- Elke leerling brengt zijn/haar eigen laptop en drinken (geen eten!) mee.

- Leerlingen komen alleen op de afgesproken tijd/sessie, zodat we kunnen garanderen dat de
  minimale afstand van anderhalve meter is gewaarborgd.

- Bij binnenkomst worden de handen gewassen.

- Leerlingen vermijden onderling contact anders dan op anderhalve meter afstand.

- Bij de Les garandeert dat leerlingen op minimaal anderhalve meter van elkaar zitten.

- Leerlingen of begeleiders die de minste tekenen van griep of verkoudheid vertonen, blijven thuis.

- Leerlingen en begeleiders, en dit is het lastigste en het moeilijkst te handhaven en te controleren, houden zich aan de adviezen van het RIVM, en dan specifiek de richtlijnen omtrent social distancing. Dit geldt voor alle leerlingen, maar vooral voor de eindexamenleerlingen voor wie veel op het spel staat. Zo zouden mijn collega’s en ik mogen verwachten dat eindexamenleerlingen hun sociale contacten zo vlak voor de tentamens die binnenkort worden afgenomen tot een minimum beperken, ter bescherming van henzelf maar ook van de begeleiders van Bij de Les. Dat is het type solidariteit dat we dan van elkaar mogen verwachten.

Dit alles, nogmaals, onder voorbehoud: de overheidsmaatregelen moeten het toelaten dat we opengaan.

Ik lees graag wat jullie kind eventueel nodig heeft. Ook suggesties, op- en aanmerkingen zijn welkom.